بازده شاخص‌های بورسی

مقایسه بازدهی شاخص‌های مختلف بورسی

  • بازدهی یکماه، سه‌ماهه و یکساله
  • روند بازدهی در سه ماه اخیر
  • روند بازدهی در سه نیم‌سال اخیر
  • شامل شاخص‌های رسمی صنایع مختلف

بر اساس اطلاعات سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

اسکرول به بالا