بیشترین تغییر مالکیت

صنایعی که بیشترین ورود یا خروج پول حقیقی را داشته‌اند

  • برترین صنایع از لحاظ تغییر مالکیت سهام
  • متوسط بازدهی و جمع ارزش معاملات صنایع
  • نسبت ورود پول به معاملات و ارزش بازار صنعت
  • نمادهای مهم سه صنعت برتر روز
  • امکان بررسی روزهای گذشته

بر اساس اطلاعات سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

اسکرول به بالا