جریان پول حقیقی

برآیند ورود یا خروج پول حقیقی به همراه جمع ارزش معاملات خرد بازار سهام
* ارقام به میلیارد تومان است

اسکرول به بالا