خلاصه هفتگی اخزا

آخرین وضعیت اسناد خزانه اسلامی

  • مقایسه بازده مؤثر تا سررسید نمادهای فعال
  • ارزش معاملات و بازدهی هفتگی نمادها
  • روند روزانه بازدهی و ارزش معاملات اوراق خزانه
  • میانگین بازده مؤثر تا سررسید (YTM) بازار
  • میانگین بازده یکساله کل نمادهای بازار

بر اساس اطلاعات بخش بازار بدهی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

با قابلیت انتخاب نمادهای دلخواه

اسکرول به بالا