خلاصه هفتگی بورس

خلاصه وضعیت بازار سهام به صورت هفتگی

به تفکیک بازدهی، تغییر مالکیت و ارزش معاملات بورس و فرابورس
شامل سه صنعت و چهار نماد مهم با پارامترهای مختلف

بر اساس اطلاعات سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

اسکرول به بالا