سامانه همبستگی سهام

همبستگی قیمت‌ها در صنعت سیمان

  • شناسایی همبستگی مهم نمادهای مرتبط
  • روند تغییرات قیمت سهام در کنار سهام یا شاخص
  • همبستگی دو نماد در بازه‌های زمانی مختلف
  • روند نسبت قیمت دو نماد از نوع سهام یا شاخص
  • مقایسه بازدهی در فواصل ماهانه و فصلی
  • همبستگی گروهی نمادها از یک یا چند صنعت
  • متوسط بازدهی سهام با توجه به جو بازار

بر اساس اطلاعات سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

نمایی از داخل سامانه

جهت استفاده از سامانه ابتدا می‌بایست ثبت‌نام کنید

اسکرول به بالا