دیتاگرافیک

دیتاگرافیک تغییرات نسبت P/E

تغییرات نسبت P/E

روند متوسط نسبت قیمت به سود (درآمد) نمادها در طول چندماه به همراه تغییر شاخص بازدهی قیمت

کاور داشبورد اخزا

خلاصه هفتگی اخزا

آخرین وضعیت اسناد خزانه اسلامی به همراه بازدهی و ارزش معاملات در هفته‌ای که گذشت

داشبورد خلاصه هفتگی بورس

خلاصه هفتگی بورس

خلاصه وضعیت بازار سهام به صورت هفتگی
به تفکیک بازدهی، تغییر مالکیت و ارزش معاملات بورس و فرابورس
شامل سه صنعت و چهار نماد مهم با پارامترهای مختلف

داشبورد روزانه ورود پول

ورود و خروج پول حقیقی

تغییرات مالکیت سهام از حقیقی به حقوقی و بالعکس
شامل مهمترین صنایع و نمادهایی که در هر روز بیشترین ورود یا خروج پول حقیقی را به خود اختصاص دادند

خلاصه روزانه بورس

خلاصه وضعیت بازار سهام به صورت روزانه
شامل ۲۰ نماد و صنعتی که در هر روز بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کردند

اسکرول به بالا