گزارش بازار

کاور خلاصه بورس هفته دوم اردیبهشت

خلاصه بورس هفته دوم اردیبهشت

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ در بورس و فرابورس مجموعاً ۱۶,۴۵۱ میلیارد تومان سهام و حق تقدم سهام معامله شد، ۷ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی وارد بازار سهام شد و بازدهی هم‌وزن بازار به ۳% رسید.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته دوم اردیبهشت

در دومین هفته اردیبهشت مجموعاً معادل هفت هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل دچار افت ۴۷ درصدی شد.

کاور خلاصه بورس هفته اول اردیبهشت

خلاصه بورس هفته اول اردیبهشت

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ در بورس و فرابورس مجموعاً ۲۲,۱۰۷ میلیارد تومان سهام و حق تقدم سهام معامله شد، ۲۷۰ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی از بازار سهام خارج شد و بازدهی هم‌وزن بازار به ۳.۴% رسید.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته اول اردیبهشت

در اولین هفته اردیبهشت مجموعاً معادل ۱۴ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل رشد ۲۶ درصدی نشان می‌دهد.

کاور خلاصه بورس هفته آخر فروردین

خلاصه بورس هفته آخر فروردین

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در بورس و فرابورس مجموعاً ۲۷,۴۱۶ میلیارد تومان سهام و حق تقدم سهام معامله شد، ۲۸۹ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی وارد بازار سهام شد و بازدهی هم‌وزن بازار به ۵.۴% رسید.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته آخر فروردین

آخرین هفته فروردین مجموعاً معادل ۱۱ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل افت ۲۴ درصدی نشان می‌دهد.

کاور خلاصه بورس هفته چهارم فروردین

خلاصه بورس هفته چهارم فروردین

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ در بورس و فرابورس مجموعاً ۲۶,۲۵۵ میلیارد تومان سهام و حق تقدم سهام معامله شد، ۱,۰۵۰ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی از بازار سهام خارج شد و بازدهی هم‌وزن بازار به ۲.۱% رسید.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته چهارم فروردین

در سومین هفته معاملاتی سال ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل افت ۱۲ درصدی نشان می‌دهد.

کاور خلاصه بورس هفته سوم فروردین

خلاصه بورس هفته سوم فروردین

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ در بورس و فرابورس مجموعاً ۲۴,۳۱۵ میلیارد تومان سهام و حق تقدم سهام معامله شد، تراز ورود و خروج پول افراد حقیقی برابر بود و بازدهی هم‌وزن بازار به ۳.۱% رسید.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته سوم فروردین

در دومین هفته معاملاتی سال ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۱۷ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل تقریباً دو برابر شد.

اسکرول به بالا