گزارش شرکت

کاور گزارش عملکرد شرکت شیشه همدان

گزارش عملکرد شیشه همدان

شرکت شیشه همدان با نماد بورسی «کهمدا» در اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۹۴۴۰ تن انواع ظروف شیشه‌ای تولید کرد و به مجموع درآمد ۶۴ میلیارد تومانی دست یافت. نسبت به فروردین میزان تولید ۲% و میزان فروش ۱% کاهش داشت اما متوسط قیمت حدود ۱۶% و درآمد عملیاتی ۱۵% افزایش یافت.

کاور گزارش عملکرد شرکت پارس خودرو

گزارش عملکرد پارس خودرو

شرکت پارس خودرو با نماد بورسی «خپارس» در فروردین ۱۴۰۱ حدود ۴۹۰۰ دستگاه کوئیک و ساینا تولید کرد و به مجموع درآمد ۵۳۲ میلیارد تومانی دست یافت. نسبت به اسفند‌ماه میزان تولید ۱۱% افزایش یافت و متوسط قیمت کوئیک R حدود ۵ درصد بالا رفت اما مقدار فروش ۳۹% و درآمد عملیاتی ۳۱% کاهش یافت.

کاور گزارش عملکرد شرکت پتروشیمی کرمانشاه

گزارش عملکرد پتروشیمی کرمانشاه

شرکت پتروشیمی کرمانشاه با نماد بورسی «کرماشا» در فروردین ۱۴۰۱ حدود ۶۳ هزار تن اوره گرانول تولید کرد و به مجموع درآمد ۳۶۴ میلیارد تومانی دست یافت. نسبت به اسفند‌ماه میزان تولید ۱۱% افزایش یافت اما مقدار فروش و درآمد عملیاتی ۸۲% و همچنین متوسط نرخ فروش اوره صادراتی ۸% کاهش یافت.

کاور گزارش عملکرد شرکت سپید ماکیان

گزارش عملکرد سپید ماکیان

شرکت بورسی سپید ماکیان در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۹ هزار تن مرغ آماده طبخ تولید کرد و به مجموع درآمد ۲۹۵ میلیارد تومانی دست یافت. نسبت به بهمن‌ماه میزان فروش کل ۸% و درآمد عملیاتی ۵% افزایش یافت، میزان تولید مرغ آماده طبخ تغییری نکرد اما متوسط قیمت فروش این محصول یک درصد فزونی یافت.

کاور گزارش عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

گزارش عملکرد شرکت گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد بورسی «کگل» در اسفند ۱۴۰۰ حدود یک میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و ۷۹۰ هزار تن گندله تولید کرد و به مجموع درآمد هفت هزار و ۷۶۵ میلیارد تومانی دست یافت. نسبت به بهمن‌ماه میزان فروش ۳۳۰% و درآمد عملیاتی ۳۵۰% افزایش یافت اما میزان تولید کل محصولات ۲۷% و متوسط قیمت فروش گندله ۳% کاهش پیدا کرد.

کاور خلاصه گزارش عملکرد زمستان (بخش دوم)

خلاصه عملکرد زمستان 1400 (بخش دوم)

خلاصه‌ای از فعالیت حدود ۵۵ شرکت شامل مقایسه تغییر درآمد عملیاتی، سهم صادرات از درآمد شرکت‌ها و پیش‌بینی سود هر سهم در زمستان ۱۴۰۰

کاور گزارش عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

گزارش عملکرد افق کوروش

شرکت بورسی فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۱۳۰ میلیون عدد اقلام خوراکی، پروتئینی، شوینده و … فروخت و به مجموع درآمد دو هزار و ۵۲۰ میلیارد تومانی دست یافت. نسبت به بهمن‌ماه مقدار فروش اجناس ۸%، درآمد فروش ۱۹% و متوسط قیمت فروش ۱۱% افزایش یافت.

کاور گزارش عملکرد شرکت آلومراد

گزارش عملکرد آلومراد

شرکت آلومراد با نماد بورسی «فمراد» در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰۰ تن بیلت و راد آلومینیومی تولید کرد و به مجموع درآمد ۶۸ میلیارد تومانی دست یافت. نسبت به بهمن‌ماه میزان تولید محصولات ۱۱%، میزان فروش ۲۵%، درآمد کل فروش ۹۰% و متوسط قیمت فروش غیرکارمزدی ۱۲% افزایش یافت.

کاور خلاصه گزارش عملکرد زمستان

خلاصه عملکرد زمستان 1400

خلاصه‌ای از فعالیت حدود ۴۵ شرکت تولیدی شامل مقایسه تغییر تولید، فروش و متوسط قیمت فروش شرکت‌ها در زمستان ۱۴۰۰

کاور گزارش عملکرد شرکت تراکتورسازی ایران

گزارش عملکرد تراکتورسازی ایران

شرکت تراکتورسازی ایران با نماد بورسی «تایرا» در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰۰ دستگاه انواع تراکتور تولید کرد و به مجموع درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی دست یافت. نسبت به بهمن‌ماه میزان تولید محصولات ۳۲% و متوسط قیمت فروش ۸% افزایش یافت اما میزان فروش ۱۲% و درآمد فروش ۹% کاهش پیدا کرد.

اسکرول به بالا