بورس کالا

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته دوم اردیبهشت

در دومین هفته اردیبهشت مجموعاً معادل هفت هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل دچار افت ۴۷ درصدی شد.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته اول اردیبهشت

در اولین هفته اردیبهشت مجموعاً معادل ۱۴ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل رشد ۲۶ درصدی نشان می‌دهد.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته آخر فروردین

آخرین هفته فروردین مجموعاً معادل ۱۱ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل افت ۲۴ درصدی نشان می‌دهد.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته چهارم فروردین

در سومین هفته معاملاتی سال ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل افت ۱۲ درصدی نشان می‌دهد.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته سوم فروردین

در دومین هفته معاملاتی سال ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۱۷ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل تقریباً دو برابر شد.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته دوم فروردین

در نخستین هفته معاملاتی سال ۱۴۰۱ مجموعاً معادل هشت هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به آخرین هفته ۱۴۰۰ افت ۲۶ درصدی نشان می‌دهد.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته چهارم اسفند

در آخرین هفته سال ۱۴۰۰ مجموعاً معادل ۱۱ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل افت ۳۶ درصدی داشت.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته سوم اسفند

در هفته‌ای که گذشت مجموعاً معادل ۱۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل افت ۱۴ درصدی داشت.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته دوم اسفند

در هفته‌ای که گذشت مجموعاً ۲۱ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل رشد ۲۲ درصدی داشت و با وجود یکروز تعطیلی، رکورد جدیدی از معاملات هفتگی بورس کالا به ثبت رسید.

خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته اول اسفند

در هفته‌ای که گذشت مجموعاً ۱۷ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل ۱۳% رشد را نشان می‌دهد.

اسکرول به بالا