گزارش عملکرد ایران خودرو

گزارش عملکرد ایران خودرو

بزرگترین خودروساز کشور توانست در مهرماه ۳۶ هزار دستگاه انواع خودروی سواری تولید کند و ۳۴ هزار دستگاه به فروش برساند بدین ترتیب به درآمد پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی دست یافت.