خلاصه هفته بازار فیزیکی بورس کالا

بورس کالا هفته دوم اردیبهشت

در دومین هفته اردیبهشت مجموعاً معادل هفت هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان کالا در سه تالار صنعتی، پتروشیمی و نفتی «بازار فیزیکی» مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل دچار افت ۴۷ درصدی شد.