ورود پول حقیقی

داشبورد خلاصه هفتگی بورس

خلاصه هفتگی بورس

خلاصه وضعیت بازار سهام به صورت هفتگی
به تفکیک بازدهی، تغییر مالکیت و ارزش معاملات بورس و فرابورس
شامل سه صنعت و چهار نماد مهم با پارامترهای مختلف

داشبورد روزانه ورود پول

ورود و خروج پول حقیقی

تغییرات مالکیت سهام از حقیقی به حقوقی و بالعکس
شامل مهمترین صنایع و نمادهایی که در هر روز بیشترین ورود یا خروج پول حقیقی را به خود اختصاص دادند

اسکرول به بالا