گزارش فصلی شرکتها

کاور خلاصه گزارش عملکرد زمستان (بخش دوم)

خلاصه عملکرد زمستان 1400 (بخش دوم)

خلاصه‌ای از فعالیت حدود ۵۵ شرکت شامل مقایسه تغییر درآمد عملیاتی، سهم صادرات از درآمد شرکت‌ها و پیش‌بینی سود هر سهم در زمستان ۱۴۰۰

کاور خلاصه گزارش عملکرد زمستان

خلاصه عملکرد زمستان 1400

خلاصه‌ای از فعالیت حدود ۴۵ شرکت تولیدی شامل مقایسه تغییر تولید، فروش و متوسط قیمت فروش شرکت‌ها در زمستان ۱۴۰۰

کاور خلاصه گزارش عملکرد پاییز (بخش دوم)

خلاصه عملکرد پاییز (بخش دوم)

خلاصه‌ای از گزارش فصل پاییز چند شرکت تولیدی شامل مقایسه تغییر سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص در فصلی که گذشت

اسکرول به بالا