گزارش هفتگی بورس

کاور خلاصه بورس هفته دوم اردیبهشت

خلاصه بورس هفته دوم اردیبهشت

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ در بورس و فرابورس مجموعاً ۱۶,۴۵۱ میلیارد تومان سهام و حق تقدم سهام معامله شد، ۷ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی وارد بازار سهام شد و بازدهی هم‌وزن بازار به ۳% رسید.

کاور خلاصه بورس هفته اول اردیبهشت

خلاصه بورس هفته اول اردیبهشت

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ در بورس و فرابورس مجموعاً ۲۲,۱۰۷ میلیارد تومان سهام و حق تقدم سهام معامله شد، ۲۷۰ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی از بازار سهام خارج شد و بازدهی هم‌وزن بازار به ۳.۴% رسید.

کاور خلاصه بورس هفته آخر فروردین

خلاصه بورس هفته آخر فروردین

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در بورس و فرابورس مجموعاً ۲۷,۴۱۶ میلیارد تومان سهام و حق تقدم سهام معامله شد، ۲۸۹ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی وارد بازار سهام شد و بازدهی هم‌وزن بازار به ۵.۴% رسید.

کاور خلاصه بورس هفته چهارم فروردین

خلاصه بورس هفته چهارم فروردین

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ در بورس و فرابورس مجموعاً ۲۶,۲۵۵ میلیارد تومان سهام و حق تقدم سهام معامله شد، ۱,۰۵۰ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی از بازار سهام خارج شد و بازدهی هم‌وزن بازار به ۲.۱% رسید.

کاور خلاصه بورس هفته سوم فروردین

خلاصه بورس هفته سوم فروردین

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ در بورس و فرابورس مجموعاً ۲۴,۳۱۵ میلیارد تومان سهام و حق تقدم سهام معامله شد، تراز ورود و خروج پول افراد حقیقی برابر بود و بازدهی هم‌وزن بازار به ۳.۱% رسید.

کاور خلاصه بورس هفته دوم فروردین

خلاصه بورس هفته دوم فروردین

نخستین هفته معاملاتی سال ۱۴۰۱ در بورس و فرابورس مجموعاً ۱۹,۸۶۷ میلیارد تومان سهام و حق تقدم سهام معامله شد، ۴۱۳ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی وارد بازار سهام شد و بازدهی هم‌وزن بازار به ۴.۸% رسید.

کاور خلاصه بورس هفته چهارم اسفند

خلاصه بورس هفته چهارم اسفند

در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۴,۳۷۲ میلیارد تومان بود و مجموعاً ۱,۴۴۷ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی از بازار سهام خارج شد؛ بازدهی هم‌وزن بازار سهام نیز به ۰.۳% رسید.

کاور خلاصه بورس هفته سوم اسفند

خلاصه بورس هفته سوم اسفند

در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۲۰,۵۶۴ میلیارد تومان بود (۶۵% بالاتر از متوسط هفته قبل) و مجموعاً ۱۴۴ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی وارد بازار سهام شد (بعد از شش ماه)؛ بازدهی هم‌وزن بازار سهام نیز به ۲.۱% رسید.

کاور خلاصه بورس هفته دوم اسفند

خلاصه بورس هفته دوم اسفند

در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۹,۹۸۹ میلیارد تومان بود و مجموعاً ۴۶۵ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی از بازار سهام خارج شد؛ بازدهی هم‌وزن بازار سهام نیز به ۱.۲% رسید.

کاور خلاصه بورس هفته اول اسفند

خلاصه بورس هفته اول اسفند

در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۴,۰۰۲ میلیارد تومان بود و مجموعاً ۸۶۳ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی از بازار سهام خارج شد؛ بازدهی هم‌وزن بازار سهام نیز به ۱.۵% رسید.

اسکرول به بالا